• Επειδή απολαμβάνω την εγκυρότητα και την αναγνωρισιμότητα που έχει το όνομα RΑΤΤΑ (Rethymno’s Association of Travel & Tourism Agencies).
  • Μαζί επιτυγχάνουμε πολύ περισσότερα από ότι μπορεί να πετύχει ο καθένας μας  μεμονωμένος.
  • Τα Μέλη του RΑΤΤΑ λαμβάνουν μέρος σε ομάδες εργασίας του δήμου και της περιφέρειας που επεξεργάζονται ειδικά θέματα (marketing – πωλήσεις, ανθρώπινοι πόροι, νέες τεχνολογίες).
  • Λαμβάνω τακτικά μέσω αλληλογραφίας ή μέσω e-mails από το σύνδεσμο κάθε είδους ενημέρωση (εκπαιδευτικά, φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, νομικά, οικονομικά συνδικαλιστικά κ.λ.π.) που αφορά τον τουρισμό και τον  κλάδο των πρακτόρων.
  • Ενημερώνομαι με προτεραιότητα για  εκδηλώσεις (συνέδρια-σεμινάρια-εκθέσεις) που μας  αφορούν .
  • Προβάλλω την επιχείρησή μου μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και προβάλλουν το έργο μας.
  • Απολαμβάνω τις παροχές που προσφέρει η  συνεργασία  του συλλόγου μας με διάφορους  τους  επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς  (πανεπιστήμιο, επιμελητήριο, ομοσπονδία)
  • Τα Μέλη του RATTA με την ενεργό συμμετοχή τους στις συναντήσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου συνδιαμορφώνουν τις θέσεις και τις προτάσεις της  τουριστικής πολιτικής για τον τόπο.
  • Μέσω του συνδέσμου βοηθώ την επιχείρηση μου και καταξιώνω το επάγγελμα του τουριστικού πράκτορα.