Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

/Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ2018-12-18T16:23:56+00:00

Αγαπητοί συνάδελφοι αγαπητοί επισκέπτες,

Ο σύνδεσμος Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνης ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την πόλη του Ρεθύμνου.Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του , σκοπός του Συνδέσμου είναι η ηθική και υλική προαγωγή των μελών του , η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των, η μελέτη , προστασία και υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων του και η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται απο την άσκηση του επαγγέλματος των.Τα μέλη του Συνδέσμου  διακινούν ένα μεγάλο ποσοστό εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού στον νομό Ρεθύμνης αλλά και την υπόλοιπη Κρήτη.

Ο Σύνδεσμος είναι ο συνδετικός κρίκος των επαγγελματιών του κλάδου, αναδεικνύει τον ρόλο τους στον Τουρισμό και ενθαρύνει την επιχειρηματικότητα μεταξύ των μελών την κοινωνική τους ευθύνη και τον σεβασμό στους ημεδαπούς και αλλοδαπούς καταναλωτές.Προωθεί τα συμφέροντα του Τουρισμού χωρίς συντεχνιακές αντιλήψεις, συμμετέχει ενεργά στα θεσμικά όργανα του νομού και της Κρήτης, συνεργάζεται για την δημιουργία ενιαίων θέσεων για την ανάπτυξη του Τουρισμού και υπερασπίζεται τις αρχές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

This website uses cookies and third party services. Ok